فقط تلاش!

یکشنبه 4 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 11:09 ب.ظ


یکی از نتایج اندیشه توحیدی آن است که در همه حال نتیجه تلاش را به تدبیرالهی وامیگذارد و بهمین جهت ،هیچگاه نگرانی برای او باقی نمیماند آنچه برای  موحد اهمیت دارد  تلاش  و مجاهدت خالصانه است و میدانیم که نگرانیها بیشتر مربوط به نتابج است.نتایجی که ما با علم ناقص خود میطلبیم و چه بسا که آن نتایج بمصلحت ما نیز نباشد.رضایت به داده های الهی در همینجا معنا پیدا میکند! و گرنه رضایت به آنچه خوشایند خود ما نیز بوده است که کاری ندارد! بنابراین برای کسی که بخدای حکیم ایمان دارد و میداند که بدون اذن او هیچ برگی از درختی برزمین نمیافتد ،هیچ شرایط و نتایجی ناخوشایند نیست.او اساسا به هر آنچه از ناحیه خالقش میرسد رضایت دارد و میداند که همه امور در ید قدرت اوست و همه وقایع در مقابل نگاه نافذ او قرار دارد.و اینجاست که در همه حال آرامش باطنی او برهم نمیریزد.

رضابه داده بده وز جبین گره بگشای

که بر من و تو در اختیار نگشاده است!

@namazesobh

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo