قیامت"امروز"!

یکشنبه 4 تیر‌ماه سال 1396 ساعت 11:07 ب.ظ

"

قیامت با ما فاصله ای ندارد! ولی ماهمیشه آن را در فرداها جستجو میکنیم و بهمبن دلبل اثری در ما بجای نمیگذارد.اما اگر قیامت را در همین احوال امروز خود ببینیم ماجرا تغییر میکند.آنوقت است که در چیزهایی دقت میکنیم که تابه امروز دقیق نبودیم و از چیزهایی رها میشویم که تا بامروز گرفتارش بودیم!  پس اگر این قیامت ،امروز در ما رخ دهد بسیار مبارک است! و تغییرات شگرفی را در ما ایجاد میکند! خداوند در آیات ابتدایی سوره حج مبفرماید :یاایهاالناس ان زلزله الساعه شیی عظیم...از عظمت زلزله قیامت میگوید که در آن روز هر شیردهنده ای از شیرخوار خودش جدا میشود و ...آدمیان را مست میبینی در حالیکه مست نیستند بلکه تحت تاثیر عظمت قیامت اینچنین شده اند. حال اگر این قیامت را همین امروز در زندگی خود پیاده کنیم معنایش آن است که هرگونه توجه به غیر خدا و توجه به کثرات و غفلت از خدای واحد قادر عالم ...در ما قیامت بپا میکند و ما را دچار سکر و مستی میسازد.کافی است که امید به لقای پروردگار  در مازنده شود.آنگاه است که میبینیم چشم و گوش ما هم عوض شده است.چیزهایی را میبیند و میشنود که قبلا دریافت نمیکرد! قبلا او فقط صدای امواج دنیا را میشنید و لذا همیشه دچار تلاطم این امواج کثیر بود! با آنها بالا و پایین میشد.به افراد مست شباهت داشت! و خلاصه آرامشی در او برقرار نبود.ولی امروز که دریا را میبیند و امواج برایش اهمیتی ندارد همه چیز عوض شده است.آرامشی عمیق بر وجودش حاکم شده و از حوادث دچار تزلزل و نومیدی نمیشود.گویا اصلا صدای این امواج را نمیشنود و آنها را نمیبیند.امواج کثیری که تا دیروز اورا هراسان میساختند امروز از چشمش افتاده اند!  چون عظمت دریا که خود حقیقت است در جان و دلش راه یافته است.او به "خود" اصلیش دست یافته و به این راحتی متزلزل نمیشود! او به  " قیامت" امروز نایل لمده است!

پس قیامت شو قیامت را ببین

دیدن هرچیز را شرط است این!

@namazesobh

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo